Debata Oksfordzka w ZSR w Prudniku

D

W dniu 22 maja 2019 r. „Powiatowy Klub Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, w skład którego wchodzą wolontariusze ZSR, ZSO nr 1 oraz ZS w Głogówku,  zorganizowali obchody „Dnia na TAK”, czyli dnia życzliwości, serdeczności, uprzejmości, elegancji i wzajemnego szacunku, z inicjatywy Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu  „Klubów Ośmiu”  Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, przy współudziale pedagoga ZSO nr 1 Aleksandry Grochowskiej i nauczyciela historii ZS w Głogówku Renaty Hamady. Symbolem są niebieskie serduszka, które oznaczają dobro ukryte w sercu.

                   
W ramach przedsięwzięcia wolontariusze przygotowali Debatę Oksfordzką pod hasłem „CYBERPRZESTRZEŃ – dobrodziejstwo, czy zagrożenia”, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści oraz zagrożeń związanych z używaniem mediów elektronicznych, rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z nowych mediów oraz wzmocnienie wśród  młodzieży poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory życiowe.

 Uczestników podzielono na dwie grupy warsztatowe: „propozycja” i „opozycja”.  Grupa „propozycji” opracowywała treści dotyczące dobrodziejstw płynących z korzystania z cyberprzestrzeni. Natomiast grupa „opozycji” zmierzyła się z problemem cyberzagrożeń.

Debata oksfordzka to forma dyskusji na temat konkretnego problemu, podczas której zwolennicy i przeciwnicy obranej tezy mają za zadanie  obronienie jej lub podważenie  przytaczanymi argumentami.   

Ocena debaty została dokonana przez publiczność oraz Jury, w skład którego zasiadali: Przewodniczący podkom. Kamil Perewizny – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku, st. bryg. Tomasz Protaś -Zastępca Komendanta PSP w Prudniku, Anna Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, kpt. Artur Pikuła – funkcjonariusz Zakładu Karnego w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku.

Zwyciężyła „propozycja”, dowodząc, że korzystanie przez młodzież  z dobrodziejstw cyberprzestrzeni przynosi im niewymierne korzyści.

Debata została oprawiona profesjonalnymi występami: szkolnego teatru profilaktycznego w sładzie: Michał Szulc, Jakub Puzio, Gracjan Sitek prowadzonego przez Elżbietę Zapałę,  wokalistkę Małgorzatę Majewską wolontariuszkę ZSR w Prudniku oraz Zespół NEW, w skład którego wchodzą: Laura Petzuch (LO nr 1 w Opolu) i Agnieszka Poremba (Gimnazjum w Głogówku) – voc., Adam Obstoj (ZS Mech. w Opolu) – git., Piotr Obstoj (ZS Mech. w Opolu) – perk., Michał Karel (ZS w Głogówku) – git. bas.


Debata Oksfordzka w ZSR odbyła się w ramach realizacji partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.